Simone Rocha and Kim Gordon for House of Voltaire AW14

Simone Rocha and Kim Gordon for House of Voltaire AW14